Tel. 846322422 Mogiliovo g. 15 – 3

Jungiatės pirmą kartą?

Norėdami pasinaudoti elektronine paslauga privalote užpildyti asmens kodo ir pavardės laukelius.

 

Jeigu dar nesate mūsų pacientas, atvykite į artimiausią įstaigos padalinį ir užpildykite prašymą prisirašyti.

© 2016 Mano Šeimos Gydytojas - Visos teisės saugomos