Tel. 846481475 Klaipėdos g 8

Jungiatės pirmą kartą?

Norėdami pasinaudoti elektronine paslauga privalote užpildyti asmens kodo ir pavardės laukelius.

 

Jeigu dar nesate mūsų pacientas, atvykite į artimiausią įstaigos padalinį ir užpildykite prašymą prisirašyti.

© 2016 Mano Šeimos Gydytojas - Visos teisės saugomos